Menü

"Hassasiyet", ayrıntılara gösterdiğimiz dikkati anlatmak için yeterince hassas değil. "Gelenek", üstlendiğimiz yenilikleri ifade etmek için çok geleneksel. Yaptığımız işin bir kelime karşılığı yok, Yalnızca eşsiz bir ruhu var.